Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag pratar inte så bra spanska, men jag förstår lite från svenska till italienska

lite   –   poco
lite   –   un po'
längre   –   di più
väl   –   mica
röker Ni?   –   fuma?
mager   –   magro, magra
dåligt   –   male
snart   –   fra poco
ha ont i   –   fare male
visst   –   ma certo
viss   –   certo, certa
tycka att   –   trovare
tycka om   –   piacere
på, i   –   alla
alla   –   tutti
alla   –   tutti, tutte
i kassan   –   alla cassa
skulle ha   –   avrebbe
Annonser

Översätt Jag pratar inte så bra spanska, men jag förstår lite till andra språk

Franska

Jag pratar inte så bra spanska, men jag förstår lite på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

Jag pratar inte så bra spanska, men jag förstår lite på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

Jag pratar inte så bra spanska, men jag förstår lite på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

Jag pratar inte så bra spanska, men jag förstår lite på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.