Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ända tills från svenska till italienska

oche
tillper
tillda
tilla

Översätt ända tills till andra språk