Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ännu en gång från svenska till italienska

fråndi
tillda
tilla
tillper

Översätt ännu en gång till andra språk