Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ännu en gång från svenska till italienska

Annons
fråndi
tilla
tillper
tillda
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt ännu en gång till andra språk