Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta è arrivato från svenska till italienska

ärsono
jagio

Översätt è arrivato till andra språk