Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta è successo från italienska till svenska

quihär
iojag

Översätt è successo till andra språk