Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ������vad������, ������vad������e, fugitif, fugitive från svenska till italienska

vadcosa
somche
attche
detci
ärsono

Översätt ������vad������, ������vad������e, fugitif, fugitive till andra språk