Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Andra bene från svenska till italienska

brabene
detci

Översätt Andra bene till andra språk