Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Bene bene från svenska till italienska

brabene
attche
somche
detci

Översätt Bene bene till andra språk