Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Elvconta del signore från svenska till italienska

fråndi

Översätt Elvconta del signore till andra språk