Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Fåglar flyger från italien snart från svenska till italienska

fråndi
tillda
tillper
tilla
oche

Översätt Fåglar flyger från italien snart till andra språk