Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Fåglar flyger snart från Italien uti världen från svenska till italienska

fråndi
tilla
tillda
tillper
oche

Översätt Fåglar flyger snart från Italien uti världen till andra språk