Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Fåglarna från Italien från svenska till italienska

fråndi
tilla
tillda
tillper
oche

Översätt Fåglarna från Italien till andra språk