Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta För mig från svenska till italienska

oche
tilla
tillda
tillper

Översätt För mig till andra språk