Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hälsa alla från mig från svenska till italienska

fråndi
tilla
tillda
tillper
ErSua

Översätt Hälsa alla från mig till andra språk