Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hallå från svenska till italienska

sig
tillper
tilla
tillda
meda
medcon

Översätt Hallå till andra språk