Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hela familjem från svenska till italienska

fråndi
detci

Översätt Hela familjem till andra språk