Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag mpr brs från svenska till italienska

jagio
ärsono
somche
attche

Översätt Jag mpr brs till andra språk