Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Jag planterar rosor i rabatten från svenska till italienska

jagio
ärsono
somche

Översätt Jag planterar rosor i rabatten till andra språk