Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kan vi få betala notan från svenska till italienska

kanpuò
sig
jagio

Översätt Kan vi få betala notan till andra språk