Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Mamma och pappa från svenska till italienska

oche
tillda
tillper
tilla
varera
vardove
meda
medcon

Översätt Mamma och pappa till andra språk