Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Mola mia andre bene från svenska till italienska

brabene
attche
somche
detci
tillper
tilla
tillda

Översätt Mola mia andre bene till andra språk