Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Se upp! från svenska till italienska

ärsono
jagio
NiLei
härqui
tilla
tillda
tillper

Översätt Se upp! till andra språk