Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Stasera spaghetti alla grassa från svenska till italienska

ErSua
tillda
tillper
tilla
hejciao
jagio

Översätt Stasera spaghetti alla grassa till andra språk