Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Varför ska jag slå upp detta från svenska till italienska

jagio
sig

Översätt Varför ska jag slå upp detta till andra språk