Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vill du komma på lördag från svenska till italienska

vadcosa
attche
somche
attda

Översätt Vill du komma på lördag till andra språk