Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di från svenska till italienska

blåblu

Översätt Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di till andra språk