Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a från italienska till svenska

amed
atill
ai
aper

Översätt a till andra språk