Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a Lei piacerebbe från italienska till svenska

Annons
LeiNi
Annons
Annons

Översätt a Lei piacerebbe till andra språk