Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a destra från italienska till svenska

Annons
pertill
datill
atill
Annons
Annons

Översätt a destra till andra språk