Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta a sinistra från italienska till svenska

Annons
datill
atill
pertill
Annons
Annons

Översätt a sinistra till andra språk