Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta accompagnare från italienska till svenska

amed
conmed

Översätt accompagnare till andra språk