Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta addirittura från italienska till svenska

eoch
pertill
amed
datill
atill
conmed

Översätt addirittura till andra språk