Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta addormentare från italienska till svenska

Annons
Annons

Översätt addormentare till andra språk