Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alcuno, alcuna från italienska till svenska

Översätt alcuno, alcuna till andra språk