Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla från italienska till svenska

SuaEr
atill
datill
pertill
iojag

Översätt alla till andra språk