Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla från italienska till svenska

Annons
SuaEr
pertill
atill
datill
Annons
Annons
Annons
iojag
Annons

Översätt alla till andra språk