Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla Sua attenzione från svenska till italienska

ErSua
tillda
tillper
tilla

Översätt alla Sua attenzione till andra språk