Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla Sua attenzione från svenska till italienska

Annons
ErSua
tilla
tillda
tillper
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt alla Sua attenzione till andra språk