Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla cassa från svenska till italienska

Annons
ErSua
tilla
tillda
tillper
Annons
Annons
Annons
jagio
Annons

Översätt alla cassa till andra språk