Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta alla griglia från svenska till italienska

Annons
ErSua
tillda
tillper
tilla
Annons
Annons
Annons
jagio
Annons

Översätt alla griglia till andra språk