Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta amministrativo, amministrativa från italienska till svenska

Översätt amministrativo, amministrativa till andra språk