Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta andare d'accordo från svenska till italienska

medcon
oche
attda
attche
meda

Översätt andare d\'accordo till andra språk