Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta attirare från italienska till svenska

sig
pertill
datill
atill

Översätt attirare till andra språk