Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta attraversato da, attraversata da från italienska till svenska

Översätt attraversato da, attraversata da till andra språk