Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta autonomo, autonoma från italienska till svenska

Översätt autonomo, autonoma till andra språk