Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avere fretta från svenska till italienska

attda
attche
detci

Översätt avere fretta till andra språk