Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avere fretta från svenska till italienska

Annons
attda
attche
Annons
Annons
detci
Annons
Annons

Översätt avere fretta till andra språk