Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bättre än bra från svenska till italienska

brabene
jagio

Översätt bättre än bra till andra språk