Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta basato su, basata su från italienska till svenska

Översätt basato su, basata su till andra språk