Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta be om ursäkt från svenska till italienska

Översätt be om ursäkt till andra språk