Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta besöka oss från svenska till italienska

tilla
tillda
tillper
hosda
meda
medcon

Översätt besöka oss till andra språk