Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bizantino, bizantina från italienska till svenska

Översätt bizantino, bizantina till andra språk