Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bråk från svenska till italienska

tillper
tilla
tillda

Översätt bråk till andra språk